Kronobergskuskarna.se

 

Bruks-DM 2012

2:e September på Linneryds gamla marknadsplats

 

 

 

Resultat körning


1. Åke Peterson med Crona (Fjording), 115 straffpoäng


2. John-Peter Lindberg med Kalle (NSV), 218 straffpoäng


3. Annika Svensson med Jacksson (Ardenner), 383 straffpoäng,

 

4. Maria Lindberg med Kalle (NSV), 435 straffpoäng,


5. Maria Wieslander med Lizzy (Fjording, 353 straffpoäng, 1 uteslutning


6. Ulf Svensson med Cappe (NSV), 388 straffpoäng, 1 uteslutning

 

7. Jerry Freij med Carloz (NSV), 390 straffpoäng, 1 uteslutning

 

8. Zinita Ekfeldt med Jotun (Ardenner) - utesluten


Resultat ridning

 

1. Maria Wieslander med Lizzy (Fjording), 78 straffpoäng


2. Jessica Jacobsson med Oden (NSV), 141 straffpoäng


3. Malin Petersson med Crona (Fjording), 282 straffpoäng


4. Hanna Strömholm med Carina (Ponny), 311 straffpoäng, 1 uteslutning


5. Martina Strömholm med Miranda (Ponny), 318 straffpoäng, 1 uteslutning


6. Zinita Ekfeldt med Jotun (Ardenner), 472 straffpoäng, 2 uteslutningar

 

7. Sofie Rolfsson med Hanna J (Varmblod)- utesluten

 

 

Årets vinnare blev Åke Petersson och Maria Wieslander!

 

 
 

 

Annika Svensson kör förbi skrämselhindret med Jacksson                 

 

  Zinita Ekfeldt står stilla i halten med Jotun

 

Sofie Rolfsson rider rakt på Hanna J                                                

 

  Maria Lindberg parkerar vagnen vid bryggan med Kalle

 

Jessica Jacobsson leder Oden utmed bryggan                                   

 

  Maria Wieslander både red och körde med Lizzy, här vid halten.

 

Hanna Strömholm rider äver bommar med Carina                            

 

  John-Peter Lindberg vänder i trångt utrymme med Kalle.

 

Jerry Friej kör förbi skrämselhindret med Carloz                               

 

  Malin Petersson flyttar föremål sittandes på Crona.

 

Maria Lindberg är på väg att parkera vid bryggan med Kalle              

 

  Martina Strömholm står i halten med Miranda.

 

Maria Wieslander vänder i trångt utrymme med Lizzy.                       

 

  Ulf Svensson siktar mot nästa station med Carpid.

 

 

 
 
 
 
 

Skriv till oss: kronobergskuskarna@gmail.com